اخبـــار

دسته بندي
  قوانین و مقررات خرید و انصراف از خرید
شرایطی که فروشگاه شهر بادی برای خرید کالا و استرداد گذاشته است.

۱۴۰۱/۸/۳۰ :تاريخ

  تست و ضمانت و خدمات پس از فروش در تهران اینتکس
شرایط و ضمانت انواع محصولات بادی

۱۳۹۲/۶/۷ :تاريخ

  نمایندگی اصلی تهران اینتکس کدام وب سایت است؟
ازدیاد وب سایت هایی که خود را نمایندگی تهران اینتکس مینامند.

۱۳۹۲/۶/۳ :تاريخ